CMA – Nederland

Wat Is Crystal Meth Anonymous?

Crystal Meth Anonymous (CMA) is een groep mensen (een ‘fellowship’) voor wie crystal meth, een ernstig probleem is geworden. Zij delen hun ervaring, kracht en hoop met elkaar, zodat zij hun gezamenlijk probleem kunnen oplossen en andere verslaafden kunnen helpen clean te blijven van gebruik van crystal meth!  Het enige vereiste voor lidmaatschap is de wens om te stoppen met gebruik. Er zijn geen kosten voor lidmaatschap; CMA is volledig zelfvoorzienend. CMA is niet verbonden aan sektes, kerken, politieke partijen, of welke organisaties of instellingen dan ook.  De taak van CMA is om met andere crystal meth gebruikers  die nog worstelen met hun verslaving, gezamenlijk een doel na te streven:  CLEAN worden en blijven!

De Boodschap

Crystal meth is een zeer verslavende drug. Het is moeilijk om te herstellen van een verslaving aan crystal meth, maar NIET onmogelijk! Door regelmatig naar bijeenkomsten te komen van CMA  en de instrumenten van het programma in te zetten kun je leren omgaan met je verslaving. Sterker nog: je kunt een heel aangenaam leven leiden, zónder de afhankelijkheid van Crystal Meth.

Aan iedereen die verslaafd is aan crystal meth:

Dankjewel voor je interesse in Crystal Meth Anonymous (CMA). Je kunt je elk moment aansluiten bij CMA door naar onze bijeenkomsten te komen. Er zijn geen verplichtingen, je wordt niet geregistreerd en er zijn geen kosten aan verbonden (we vragen alleen een kleine bijdrage voor de zaalhuur per bijeenkomst, je bent vrij om al dan niet bij te dragen en bepaalt zelf wat je kunt missen). Het enige vereiste is de wens om te stoppen met gebruik. Er worden geen vragen gesteld en je hoeft aan niemand iets te verantwoorden of te verklaren.

De fellowship, die we Crystal Meth Anonymous noemen, kan een nieuwe manier van leven brengen, zónder crystal meth. We werken volgens het 12 stappen model, waarbij we streven naar spirituele ontwikkeling*, ongeacht ieders achtergrond, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging of religie. De eerste stap in ons herstel is de overtuiging van een verslaafde dat hij of zij machteloos is geworden tegenover het gebruik van crystal meth en dat het leven onbeheersbaar is geworden. CMA biedt de kans om clean te worden en te blijven.

*) Met ‘spirituele ontwikkeling’ bedoelen we niks meer en niks minder dan: We streven er naar om beter met onszelf, met anderen en met het leven om te kunnen gaan, zonder naar crystal meth terug te grijpen of daarin te vluchten.